top of page

Richels & Trappen

privelessen (1).jpg

Afrijden
 
Kom in staande positie aanrijden.
 
Zodra je voorwiel over de richel is, breng je je gewicht zo ver mogelijk achter het zadel ,als je fiets naar beneden duikt (dus afhankelijk van de steilte).
 
Zorg er ook voor dat je op voorhand vaart mindert, zodat je tijdens de drop niet meer hoeft te remmen.
 
Vermijd grote stuurbewegingen en rijd soepel en resoluut door.
 
Bij overgang naar het horizontale deel breng je je gewicht weer zo ver naar voren als noodzakelijk.
 

Oprijden
 
Kom in staande positie aanrijden.
 
Let op de timing en breng je gewicht op het juiste moment naar achteren.
 
Trek het stuur omhoog om het voorwiel op de richel te brengen.
 
Door de pedalen te ontlasten en het zwaartepunt van het lichaam naar voren

en omhoog te brengen, hupt tegelijkertijd het achterwiel over de richel.
Het achterwiel hoeft niet van de grond af te komen. Het is voldoende als

je de pedalen ontlast, anders loert het gevaar op een lekke band.

bottom of page